Niwelacja terenu police

Niwelacja obszaru

Niwelacja obszaru jest to wyrównanie powierzchni gruntu, który jest po procesie korygowania a także ukształtowanie danej powierzchni stosownie z niweletą drogi. Przy tym trzeba wykonać spadków podłużnych i poprzecznych by wszystkie odpowiednie podbudowy miały identyczną grubość w każdym położeniu wykonywanego placu. Niwelacji można tylko i wyłącznie dokonać za pośrednictwem wykluczenia nadmiaru gruntu albo też ewentualność może być taka, że należy uzupełnić jego ubytki, które są określone podług rzędnych wysokościowych urządzeniami geodezyjnymi. Zgodnie z prawem takie czynności można wykonywać tylko na terenie, które są objęte przyzwoleniem na budowę. Gdy ta czynność zostanie wykonywana przed uzyskaniem decydującej decyzji jest rozpatrywane jako samowola budowlana.