Komórki somatyczne wronki

Komórki somatyczne a płciowe

Człowiek jest organizmem hierarchicznie uporządkowanym. Najmniejszymi jednostkami budującymi nasze ciała są komórki, które stanowią tkanki, a te z kolei tworzą narządy, budujące układy, np: oddechowy, wydalniczy czy odpornościowy. Rozróżniamy parę podziałów komórek, między innymi na komórki somatyczne i płciowe.
Te pierwsze obejmują diploidalny zestaw chromosomów, czyli 46, a drugie haploidalny, to znaczy 23. Komórki płciowe są określane gametami, gdyż w procesie zapłodnienia scalają się ze sobą, tworząc zygotę, będącą początkiem nowego organizmu.
Komórki somatyczne są też użytkowane w procesie klonowania. Jedną z takich metod jest wzięcie komórki od jednego organizmu oraz materiału genetycznego od drugiego, co zezwala na sklonowanie danego organizmu.