audyt energetyczny warszawa

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest procedurą, która w określonych odstępach czasu bada jak kształtuje się profil zużycia energii danego budynku.
Audyt energetyczny składa się z kilku niezbędnych elementów. Można do nich zaliczyć przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji, które pobierają energię. Powinien zawierać ocenę właściwości cieplnych budynku oraz przedstawienie charakterystyki energetycznej budynku. Należy też umieścić w nim zalecenia, które mają dotyczyć sposobów ograniczenia zużycia energii oraz zestawienie, w którym znajduje się ocena opłacalności każdej metody, a także wskazanie najbardziej optymalnej metody.
Audyt energetyczny przeprowadza audytor energetyczny. Informacje o tym jak przeprowadzić audyt, zawiera odpowiednia ustawa.