W jakim stopniu ponosimy odpowiedzialność za długi małżonka?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy nasz współmałżonek popada w długi. Czy my również ponosimy odpowiedzialność za długi małżonka? Otóż tak naprawdę, wszystko zależy od tego, czy posiadamy z naszym partnerem wspólność majątkową oraz czy byliśmy świadomi tego, iż zaciągną on zobowiązanie, czy też wyraziliśmy na to zgodę. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, wówczas jesteśmy współodpowiedzialni za spłatę powstałego zobowiązania. Zauważyć należy jednak, iż w pewnych sytuacjach, pomimo istnienia wspólności majątkowej, za powstały dług może odpowiadać tylko jeden z małżonków w granicach swojego osobistego majątku. Do sytuacji takich należy zaliczyć zaciągnięcie zobowiązania przez jednego z małżonków bez wiedzy, czy zgody drugiego z małżonków. W takiej sytuacji za powstały dług odpowiada małżonek, który to zobowiązanie zaciągną.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
dofinansowanie do pomp ciepła
pompy ciepła mazowieckie
dofinansowanie do pomp ciepła eko
rekuperacja płock