Prawo spadkowe po nowelizacji

Prawo spadkowe do 2015 roku, kiedy to zostało znowelizowane przez Sejm, nie było łaskawe dla spadkobierców, którzy dziedziczyli krewnych czy rodzinie długi, o których nie wiedzieli. Odpowiedzialność za długi spadkowe została zmieniona w tym zakresie, że przyjęcie lub odrzucenie spadku (sąd lub notariusz) odbywa się na zasadzie złożonego w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia. Niezłożenie żadnego wniosku oznacza pełnie i nieograniczone przejęcie spadku wraz ze wszystkimi długami. Spadkobierca, który przyjął spadek, odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku (wcześniej odpowiedzialność dotyczyła wszystkich długów). Wyceny majątku dokonuje komornik sądowy, który albo korzysta z rzeczoznawców (co generuje koszty dla spadkobiercy) lub korzysta z dostarczonego przez spadkobiercę spisu inwentarza sporządzonego na podstawie wzoru zatwierdzonego przez ministra sprawiedliwości.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
kolektory próżniowe
dopłaty do pomp ciepła
dotacje do pomp ciepła
rekuperacja mazowieckie