Kiedy następuje przedawnienie roszczeń pracowniczych?

Przedawnienie roszczeń pracowniczych następuje w terminie trzech lat, od momentu, w którym roszczenie takie stało się wymagalne, czyli moment w którym pracownik mógł domagać się roszczenia. Zasadę przedawnienia roszczeń pracowniczych skutecznie stosuje się w sądzie. Jeżeli pracodawca połowa się na zasadę przedawnienia, pracownik ma przegraną sprawę. Terminy te nie są ani skracane, ani przedłużane przez sąd. Są z góry ustalone i przestrzegane. Przykładowo takimi roszczeniami, o które może ubiegać się pracownik jest zaległe wynagrodzenie, zaległy urlop, czy też nagroda gratyfikacyjna. Prawo to również obejmuje roszczenia o odszkodowania, przykładowo w wyniku zabronionego prawem pracy mobbingu. Jak widać wiec, należy sprawdzać terminy jakie przysługują nam do odebrania roszczeń, ponieważ jeżeli ulegną przedawnieniu, nic nie można już zrobić.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
socjologia
studia socjologia
usługi księgowe
cennik usług księgowych