Jedna z gałęzi prawa

Prawo obowiązujące w naszym kraju dzieli się na wiele gałęzi. Można tu wymienić na przykład prawo administracyjne, konstytucyjne, pracy, cywilne czy karne.
Każda z gałęzi prawa ma swoje źródła. Normy najczęściej ujęte są w kodeksach. Oprócz tego obowiązujące przepisy znajdują się też w licznych ustawach czy dodatkowych regulaminach. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o prawo pracy. Podstawowym źródłem tego prawa jest Kodeks pracy. Tam właśnie należy szukać wszelkich norm obowiązujących w relacjach między pracodawcami a pracownikami. Dodatkowe przepisy z zakresu prawa pracy znajdują się też w zbiorowych układach pracy czy innych regulaminach, których celem jest uściślenie obowiązków obu stron nawiązujących stosunek pracy. Kodeks pracy precyzuje też podstawowe zasady, jakie powinny być przestrzegane w każdym miejscu pracy. Należą do nich na przykład obowiązek równego traktowania pracowników czy też zakaz dyskryminowania kogokolwiek.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
różance do komunii
naczynia liturgiczne
parapet
złota godzina w fotografii