Czym jest mobbing?

Mobbing w pracy są to działania, ze strony pracodawcy lub współpracowników, polegające na stałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Obniża to samoocenę pracownika, wywołuje lęki przed przychodzeniem do pracy. Przez to również efektywność pracy takiego pracownika obniża się. Mobbing zniechęca pracownika do wykonywania jakichkolwiek czynności. Sprawia, że pracownik boi się wykonywać własne obowiązki. Zastraszanie i nękanie, wywołuje stres, który jest przyczyną wielu dolegliwości zdrowotnych. Może wpłynąć zarówno na zdrowie psychiczne, jak i zdrowie fizyczne osoby nękanej. Dlatego też, mobbing w pracy jest karany. Przepisy Polskie zabraniają takich zachować, pod groźbą kary. Pracownik będący ofiara mobbingu, powinien więc wytoczyć sprawę w sądzie osobom, które się nad nim znęcały. Jest to karalne.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
osobisty stylista
zakupy z osobistą stylistką
zakupy ze stylistą
osobista stylistka